About the journal

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae, instituted in 1895, is published by the Moravian Museum (Departments of Entomology, Botany and Zoology).
A continuation of:
Museum Francisceum Annales
................................. (1895–1898)
Časopis Moravského musea zemského ..................... (1901–1948)
Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales
(Časopis Moravského musea, Vědy přírodní) ............. (1949–1996)

Editors: Jiří Kolibáč (Editor-in-Chief, Zoology), Karel Sutorý (Botany),                Vladimír Antonín (Mycology)

Editorial Board
Zoology: Jan Bezděk (Brno), Werner Holzinger (Graz), Dávid Rédei (Budapest), Michael R. Wilson (Cardiff)

Botany, Mycology: Jan Holec (Praha), Pavel Lizoň (Bratislava), Ryszard Ochyra (Kraków), Ernst Vitek (Wien)

Linguistic collaboration: Tony Long, Svinošice (English)

Adresses of Editorial Office
Moravian Museum, Dept. of Entomology, Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, Czech Republic
Telephone: +420-515 910 457
E-mail: jkolibac@mzm.cz, ento.kol@volny.cz